IT LAW CONFERENCE
Надішліть статтю та візьміть заочну участь у науковій конференції з ІТ-права

17 листопада / Львів

Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Управління інформаційних технологій Львівської міської ради та ГО «Асоціація докторів філософії України» запрошують Вас на взяти участь у ІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні», яка відбудеться 17 листопада 2017 р.
Мета конференції – розгортання науково-практичної дискусії щодо формування і розвитку правових відносин пов'язаних з використанням інформаційних технологій.
Тематика конференції:
Секція 1. Публічно-правові проблеми сфери ІТ:

- закономірності та засади формування ІТ-права;

- забезпечення прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів суспільства і держави у сфері ІТ-права;

- ІТ-законодавство: проблеми, пріоритети, напрями розвитку;

- інформаційна безпеки у сфері ІТ, організація діяльності суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки;

- система інформаційної безпеки: структура, функції, загрози інформаційній безпеці;

- регулювання охорони і захисту персональних даних у сфері ІТ;

- забезпечення права на приватність у сфері ІТ (Internet, Social networking service, Сloud Technology, Big Data, Mobile device);

- віртуальна валюта та електронні гроші; правові аспекти обігу Bitcoin;

- досудове і судове блокування (обмеження) та блокування доступу до визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу);

- кіберзлочини та кіберзагрози;

- запобігання, виявлення і припинення правопорушень (злочинів) в ІТ сфері;

- відповідальність за вчинення правопорушень (злочинів) в ІТ сфері обшуки, перевірки, тимчасовий доступ під час розслідування кібезлочинів та економічних злочинів у сфері ІТ;

- кримінально-процесуальні аспект розслідування кібезлочинів та злочинів у сфері ІТ;

- ІТ-право зарубіжних країн, порівняльне законодавство в сфері ІТ-права.Секція 2. Приватно-правові проблеми сфери ІТ:

- правове регулювання IT-діяльності та сфера послуг IT-юриста;

- хмарні технології та бази даних у юридичній діяльності, договір про конфіденційність та система правового захисту комерційної таємниці;

- договір про розробку програмного забезпечення;

- правові проблеми електронної комерції в Україні; захист прав споживачів при он-лайн купівлі;

- договори про передачу прав інтелектуальної власності та захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті в Україні та за кордоном;

- правові проблеми віртуального середовища, ігрового простору та віртуальної власності.Секція 3. Управління ефективністю діяльності, рекрутинг, психологічна підготовка фахівців у ІТ сфері корпоративне управління в ІТ:

-принципи та особливості здійснення;

-моделі управління ІТ командами;

-підбір персоналу у сфері ІТ (психологічні аспекти);

-управління персоналом в ІТ-компаніях;

-управління знаннями і досвідом ІТ компаній;

-формування макропсихологічних моделей поведінки персоналу ІТ компаній;

-дискусійні питання і практика управління відносинами у ІТ сфері;

-моделі і методи управління проектами ІТ компаній;

-метрики оцінки психологічної ефективності роботи ІТ команд;

-синегргія управлінської діяльності ІТ компаній: причини, інструменти, методи досягнення.


Тези учасників конференції будуть опубліковані у друкованому збірнику та на сайті aphd.ua.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 08 листопада 2017 р. (включно) мають заповнити заявку на участь на сайті ГО «A.Ph.D» шляхом натискання кнопки «ДОЛУЧИТИСЯ».
Вимоги до публікацій:
Обсяг доповіді (тез) до 6 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці тез доповіді).

Сторінки не нумеруються.

Перший рядок – назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman № 12, праворуч); друший рядок –прізвище та ім'я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні). Третій рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами

У кінці тексту доповіді, при необхідності, розміщують список використаної літератури, при оформленні якого слід дотримуватися вимог державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Реєстрація
Введіть свої дані
Залишіть заявку на заочну участь у конференції
Місце проведення
м, Львів, вул. Князя Романа, 1/3, Інститут права та психології Національного університету "Львівська політехніка": зал засідань
(301 аудиторія).
Наші контакти:
Бачинський Тарас Володимирович
+38 (097) 218-42-75
tarasbachynskyy@legalaid.ua

Радейко Роман Ігорович
+38 (097) 951-87-25
radeyko@gmail.com

Загальна контактна електронна пошта
itlaw2017@gmail.com